17/06/1627, 1

17/06/1627, 1

1 1 Bij resolutie van 18 dec. 1626 is besloten dat alle kapiteins en officieren zich vóór 1 april naar hun compagnieën zouden begeven om dienst te doen. Indien zij hun commando niet waarnemen, zou hun plaats noodzakelijkerwijs vacant worden verklaard en meteen aan anderen worden vergeven. Niet alleen is gebleken dat enkele kapiteins en officieren zich niet vóór 1 april bij hun compagnieën hebben gemeld, maar ook dat sommigen nog steeds afwezig zijn.
Omdat de dienst van het land vereist dat compagnieën door bekwame officieren worden geleid, wordt Z.Exc. gemachtigd de plaatsen van de absente kapiteins en officieren bij de cavalerie en infanterie te vergeven. Die van Friesland en Groningen verklaren echter dat dit niet mag indruisen tegen het recht van hun principalen de op hen gerepartieerde buitenlandse compagnieën te vergeven.

1 Deze resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 3906.