17/06/1627, 12

17/06/1627, 12

12 Het verzoek van Willem van Viersen zijn eed als raad ter Admiraliteit in Friesland in Dokkum te mogen doen is afgewezen.