17/06/1627, 22

17/06/1627, 22

22 De Admiraliteit in het Noorderkwartier vraagt om opheldering over de brief van 23 nov. 1626. Volgens de inhoud daarvan zou zij alle schepen die de havens van Vlaanderen binnen- of uitvaren voor rechtmatige buit moeten houden, zelfs al zijn ze gekocht door Fransen of andere naties. De vraag is of dit eveneens geldt voor schepen die de haven zijn uitgevaren en geruime tijd later worden achterhaald. Dit is onlangs gedaan door de commies-generaal van het College met een in Oostende veroverde boeier die aan een Fransman was verkocht, door deze was bevracht op Hamburg maar door onweer Texel is binnengevaren.
Op zijn verzoek geven HHM de commies veertien dagen uitstel om te kunnen bewijzen dat de boeier uit Oostende afkomstig is.