17/06/1627, 23

17/06/1627, 23

23 Wegens het vertrek van Buchner is besloten hem te vereren met een gouden keten van 400 gld.