18/06/1627, 2

18/06/1627, 2

2 HHM gaan akkoord met de conform resolutie van 16 juni opgestelde conceptbrief aan resident Aissema aangaande de weigering van de door hem getrokken wissel van 16.850 rijksdaalder.