19/06/1627, 3

19/06/1627, 3

3 Gemeld wordt dat Carleton gisteravond in Delfshaven is gearriveerd. Hij heeft overnacht bij de courtmeester in Delft.
HHM sturen hofmeester Mortaigne naar Delft om hem namens hen te begroeten. De hofmeester zou zijn ontvangst hebben geregeld, als HHM niet hadden geweten dat hem naar tevredenheid onderdak wordt geboden. Er zullen enkele jachten naar Delft worden gestuurd om hem te halen. Z.Exc. wordt verzocht hem bij de Hoornbrug op te wachten. Verder zal hij in zijn logement worden begroet door Rantwyck, Noortwijck en Hertevelt.
Op zijn verzoek krijgt de hofmeester 400 gld. van de ontvanger-generaal voorgeschoten voor het defroy van Carleton. Mortaigne zal tevens volgens het met hem opgestelde contract de meubelen bestellen.