21/06/1627, 9

21/06/1627, 9

9 De gecommitteerde van Friesland schrijft dat Joost Jonstal door de provincie is genomineerd als bewindhebber in de Kamer Amsterdam van de VOC.
HHM sturen de brief aan de Bewindhebbers ter goedkeuring.