21/06/1627, 18

21/06/1627, 18

18 Conform het advies van de RvS d.d. 17 juni over het op 16 juni ingediende rekest van enkele heerlijkheden en dorpen in het Rijk van Nijmegen is op een binnenlands paspoort de volgende uitvoer van paarden toegestaan, mits deze niet elders belanden: Jan Willemsen en Bernt opte Wemeert naar Weurt ieder twee merries; de heer van Doddendael en Jan Dirxen ieder twee merries, Gerrit Coenen vier merries, en Willem Barten en Cornelis de Hart ieder één merrie naar Ewijk; de schout van Heumen en Willem Roloffs ieder één merrie naar Heumen; Anthoni Vos één merrie naar Malden; Jacob Aertsen één merrie naar Wijchen; Ariaen Claessen en Guert Willemsen ieder twee en Cornelis Rutgers met Henrick Liebarts ieder één merrie naar Beuningen; jonker Nicolaes van Gent twee ruinpaarden en Jan Janssen, Jan de Hart, Jan Gysberts, Gysbert Gysbertsz. en Jacob van Meurs ieder één merrie naar Winssen; Hendrick van der Moelen, Hendrick van Mekeren en Alert Hacfort ieder één ruinpaard naar Maas en Waal; Hendrick Jan Lamberts, Heesken van den Kerckhoff en Jacob Janssen ieder twee merries naar Horssen, en Hendrick van Mierl en Jacob van Wijck ieder één merrie.