22/06/1627, 1

22/06/1627, 1

1 De koning van Denemarken verzoekt d.d. Boizenburg 30 mei kapitein Bouat, sergeant-majoor van het regiment van Candale, te voorzien van 18.000 rijksdaalder voor de werving van drieduizend man. Hiertoe heeft de koning hem commissie gegeven. Bouat verzoekt verlof om met behoud van zijn aanstelling hier, troepen te mogen werven in Frankrijk.
HHM achten het in het landsbelang niet wenselijk dat officieren en kapiteins zich van hun compagnie├źn absenteren en stemmen dan ook niet in met het verlof. Indien de koning echter niet zonder de diensten van Bouat kan, zullen zij hem laten gaan en zijn post aan een andere bekwame officier overdragen. Zij hebben echter liever dat hij in dienst van het land blijft.