22/06/1627, 4

22/06/1627, 4

4 De RvS verschijnt ter vergadering en meldt dat ontvanger-generaal Doublet slechts geld kan lenen voor de betaling van de ongerepartieerde ruiters en soldaten als de heren van Holland hun krediet aanwenden. Die verklaren echter dat hun principalen om pregnante redenen hiertoe niet bereid zijn.
HHM verzoeken Holland de zaak te heroverwegen en voor deze keer in te stemmen vanwege de grote nood en het belang.