22/06/1627, 6

22/06/1627, 6

6 De RvS heeft opgegeven wat de op de Waal in te zetten sloepen zullen kosten, alsmede het bouwen van enkele wachthuizen.
HHM nemen hierover geen besluit.