22/06/1627, 7

22/06/1627, 7

7 HHM horen het verslag van de alliantiebesprekingen met de Franse ambassadeur. Deze blijft bij de opname van het woord "consentement", zoals in Frankrijk is bepaald. Tevens is besproken of de bezending naar Frankrijk en Engeland, waartoe op 12 juni is besloten, moet doorgaan. Daarover zijn verschillende standpunten naar voren gebracht, onder andere dat men eerst de propositie van Carleton zou moeten afwachten alvorens een besluit te nemen.
HHM zullen Z.Exc. berichten over de gisteren gehouden conferentie met de Franse ambassadeur.