22/06/1627, 8

22/06/1627, 8

81 Naar aanleiding van het bericht van Dirck Scheij over de op 8 juni ontvangen brief van de magistraat [van Keulen] schrijven HHM nogmaals aan de magistraat en aan de voorzitter en schepenen [van het hooggerechtshof]. Deze moeten Scheij tevredenstellen en de zaak niet van de een naar de ander verwijzen.

1 Deze resolutie is geschreven in de marge van S.G. 52 en ontbreekt in S.G. 3186.