23/06/1627, 9

23/06/1627, 9

9 Ontvanger-generaal Doublet heeft een wisselbrief ingediend van Joost Brasser van 60.000 rijksdaalder bestemd voor de koning van Denemarken. Deze wissel is door de griffier aan gezant Sigismond Buchner gegeven in aftrek van het vervallen subsidie.