23/06/1627, 1

23/06/1627, 1

1 Burgemeesters en schepenen van Nijmegen schrijven d.d. Nijmegen 6/16 juni conform de resolutie van HHM van 2 juni gerechtelijke stappen te hebben ondernomen tegen mineur Jan Hanssen. Zij hebben hem gezegd dat hij van zijn ambt als mineur is ontheven en verzoeken hem te ontslaan en het traktement in te houden.
HHM geven de brief aan de RvS opdat Jan Hanssen geen traktement meer krijgt en het vonnis behoorlijk wordt uitgevoerd.