23/06/1627, 20

23/06/1627, 20

20 De heren van Holland melden teneinde schade te voorkomen onder de Grote Visserij door de in de Pasajes gelegen schepen en kustschepen, Z.Exc. te hebben bewogen de commandeur op de kust te schrijven zes van diens kruisers te sturen ter ondersteuning van de visserij. Zij verzoeken HHM de Admiraliteiten te Rotterdam en in het Noorderkwartier te schrijven terstond al hun schepen bestemd voor bescherming van de visserij te sturen. De schepen die nog niet klaar zijn dienen door konvooiers te worden vervangen.
De andere provincies hebben hiertegen ingebracht dat het sturen van de zes kruisers niet in overeenstemming is met de regeling van de beveiliging van de zee, die met zoveel moeite tot stand is gekomen. Holland zou daar niet zelfstandig van mogen afwijken.
Rantwyck en Hertevelt zullen met enkele afgevaardigden van Holland en Zeeland nogmaals met Z.Exc. over deze kwestie spreken.