24/06/1627, 3

24/06/1627, 3

3 Rantwyck, Pauw en Vosbergen zijn gisteren in conferentie geweest met Carleton over de klachten van Nederlandse kooplieden over de Engelse oorlogsschepen. Carleton heeft verklaard dat het niet de bedoeling van de koning is Nederlandse schepen die Frankrijk aandoen of daarbinnen van de ene naar de andere plaats varen, aan te vallen. De Engelse schepen hebben echter de opdracht Franse schepen en goederen op te brengen. Hij biedt aan hierover aan de koning te schrijven.
HHM schrijven Joachimi en Catz over deze kwestie en sluiten een kopie van de klachten bij. Zij dienen bij koning en Raad te bevorderen dat de klachten worden weggenomen en dat de in beslag genomen schepen en goederen worden gerestitueerd.