24/06/1627, 14

24/06/1627, 14

14 De RvS adviseert Oosterhout alleen de verzochte eetwaren toe te staan, namelijk een okshoofd wijn per maand en tien tot twaalf kazen per week.
HHM staan dit toe en daarnaast, op hun verdere verzoek, tegen Bosch' licent en onder cautie nog drie huiden per week voor schoeisel, een stukje plets, twee halve lakens, wat koorden en andere kramerij.