24/06/1627, 15

24/06/1627, 15

15 George Pearson, Engels koopman en lid van de Merchants Adventurers in Delft, verzoekt vrij met zijn meubels naar Engeland te mogen gaan.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam handelen zoals het College in vergelijkbare gevallen heeft gedaan.