24/06/1627, 18

24/06/1627, 18

18 De Staten van Overijssel schrijven dat zij Claes Christoffel van Bevervoirde ter Oldermeulen en Lubbert van Hardenberch, burgemeester van Kampen, committeren naar de Generaliteitsrekenkamer .
Hardenberch heeft de eed afgelegd.