24/06/1627, 24

24/06/1627, 24

24 HHM nemen geen besluit over brieven van Joachimi d.d. 16 juni en van Joachimi en Catz van dezelfde datum.