25/06/1627, 2

25/06/1627, 2

2 Z.Exc. vraagt of HHM vasthouden aan hun resoluties van 18 dec. 1626 en 17 juni 1627 over de absente officieren, die hem ter naleving overhandigd zijn. Recent heeft de koning van Groot-Brittanniƫ over enkele officieren geschreven; gisteren heeft Carleton over hen gesproken, en Joachimi heeft in zijn brieven van 7 april kapitein Jorck aanbevolen.
HHM houden vast aan de genomen resoluties en zullen het verzoek van Carleton weigeren.