26/06/1627, 8

26/06/1627, 8

8 Gedeputeerde Staten van Friesland schrijven dat de Staten Tyaerdt van Walta als raad in de Admiraliteit in het Noorderkwartier hebben genomineerd en Sibrant van Bunga als raad in de Admiraliteit in Friesland .
HHM verlenen commissie, waarop beide heren de eed hebben afgelegd.