26/06/1627, 11

26/06/1627, 11

11 Luitenant-kolonel Sir Jean Proude verschijnt ter vergadering. Aangezien de Engelse koning hem heeft ontboden, vindt hij dat hij moet gehoorzamen. Hij verwacht dat HHM hem dit niet kwalijk zullen nemen en hem blijven begunstigen, indien hij weer terugkeert. Proude hoopt dat HHM zijn plaats in de compagnie onbezet zullen laten.
HHM antwoorden hem liever te zien blijven, maar de koning zijn dienst niet te kunnen ontzeggen. Zij bedanken hem voor de vele jaren trouwe dienst en verzekeren hem dat zij hem bij zijn terugkomst indien mogelijk weer in dienst zullen nemen. Aangaande het aanhouden zijn compagnie antwoorden HHM niet, omdat dit strijdig is met de gisteren genomen resolutie inzake absente officieren.