26/06/1627, 14

26/06/1627, 14

14 Steven Laeckervelt, jonkheer Willem van Nievelt, Geert Roloffs en Wilhelmus Verrucius, afgevaardigden van de Admiraliteit in Friesland , schrijven hun klerk Isaac Adius te hebben ontslagen omdat hij raden en de secretaris heeft beledigd. Adius heeft er vervolgens bij de Gedeputeerde Staten en de stad Dokkum voor gezorgd dat zij zijn goederen uit 's lands huis in een schip hebben ingeladen met bestemming Leeuwarden, waar Adius verbleef. De magistraat van Dokkum heeft echter op gezag van de gedeputeerden de boom laten sluiten, de goederen weer uitgeladen en deze teruggebracht. De gecommitteerden verzoeken in hun procedure tegen Adius te mogen volharden en de gedeputeerden en de stad te gelasten zich van verdere inmenging te onthouden. Indien iemand iets tegen hen heeft in te brengen, dient dat bij HHM te gebeuren volgens de verdere inhoud van het rekest.
HHM schrijven de Gedeputeerden Staten zich niet te mengen in kwesties van de Admiraliteitsraden en deze hun last te laten uitvoeren. Zij zouden daarentegen goede correspondentie met hen moeten betrachten en problemen moeten melden bij HHM, die de zaken van de Admiraliteit behartigen. Dokkum zal eveneens worden verzocht goede correspondentie met de Admiraliteit te houden, zonder zich met haar zaken te bemoeien.