26/06/1627, 16

26/06/1627, 16

16 De gecommitteerden van Utrecht verklaren dat hun principalen de verschillende brieven van HHM hebben ontvangen, met name die van 4 en 14 juni waarin zij gemaand worden hun achterstand in het subsidie voor de Admiraliteiten over 1622, 1623 en 1624 te voldoen of anders door een bezending hiertoe te worden aangezet. De kwestie is door hen opnieuw serieus bestudeerd. Zij hebben voor deze jaren niet in het subsidie geconsenteerd. Indien men kan aantonen dat de andere provincies hun quote hebben opgebracht of dit nog zullen doen en dat door het tegengaan van fraude de inkomsten van de konvooien en licenten stijgen, zullen de Staten door middel van een nieuwe aanschrijving consenteren.
De gedeputeerden van Gelderland, Holland, Zeeland en Overijssel verklaren hun geld reeds te hebben opgebracht en Friesland en Groningen verklaren dat over deze zaak in hun provincies Landdagen worden gehouden.
Hendrick van Eck, Nobel, Brouwer, Rode, Walta, Marienborch en Schaffer zullen bespreken hoe fraude bij de konvooien en licenten kan worden voorkomen. Hun is verzocht hierover aan hun principalen verslag uit te brengen. Zij hebben dat toegezegd onder de verzekering dat hieruit bevredigende besluiten zullen voortkomen.