28/06/1627, 1

28/06/1627, 1

1 HHM keuren de concepten goed van de brieven aan de Gedeputeerde Staten van Friesland en de stad Dokkum inzake Adius.