28/06/1627, 11

28/06/1627, 11

11 De binnengekomen secretaris Junius meldt dat luitenant-kolonel Proude vanmorgen bij Z.Exc. is geweest. Hij heeft gezegd dat ambassadeur Carleton liever ziet dat hij hier blijft. Hij wil zijn vertrek naar Engeland wel bij de koning verontschuldigen.
Z.Exc. mag hierover naar eigen inzicht beslissen.