28/06/1627, 12

28/06/1627, 12

12 Het op 19 juni opgestelde advies van de RvS over de punten van dr. Amama tegen de stad Emden is gelezen.
HHM zullen de zaak in aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS nader bekijken, alvorens een beslissing te nemen.