28/06/1627, 4

28/06/1627, 4

4 Kwartiermeester Adriaen van Percheval verzoekt een tegemoetkoming voor zijn van 24 aug. 1624 tot op heden verrichte extraordinaris diensten als generaal-kwartiermeester in plaats van de heer van Osmale.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.