28/06/1627, 5

28/06/1627, 5

5 Berck bericht d.d. Venetiƫ 31 mei op ontvanger-generaal Doublet een wissel te hebben getrokken van een kwart van zijn jaarlijks traktement Ơ 1.079 dukaten 6 groten; 1.056 dukaten 16 groten als declaratie van anderhalf jaar gedane voorschotten; 483 dubbele Spaanse pistoletten tegen 22 pond 10 sch. Venetiaans, ofwel 1.496 dukaten 18 groten aan reiskosten. In totaal bedragen de drie sommen 3.632 dukaten 16 groten, wat tegen een koers van 103 1/3 groten per dukaat komt op 9.400 gld.
HHM laten de ontvanger-generaal de wisselbrieven betalen. Bij de declaratie van Berck zal de zaak nader worden bekeken.