28/06/1627, 7

28/06/1627, 7

7 De Admiraliteit te Rotterdam schrijft d.d. 27 juni dat de bemanning van kapitein Hemkens geen zee wil kiezen, tenzij zij betaald wordt "tot op zes maanden toe", zoals vantevoren beloofd.
HHM antwoorden dit merkwaardig te vinden omdat de kapiteins van de andere Admiraliteiten zeer tevreden zouden zijn als zij "tot op twaalf maanden toe" zouden worden betaald. Het College dient zich dan op dezelfde wijze in te spannen. HHM stellen alles in het werk om bij de provincies de achterstallige subsidies te innen en zijn daartoe reeds vergevorderd.