28/06/1627, 8

28/06/1627, 8

8 De Admiraliteit te Amsterdam schrijft d.d. 24 juni dat in Arnhem nog steeds Lancelot van Nimmegen wordt vastgehouden, omdat deze in haar opdracht in het graafschap Zutphen Gijsbert Steens heeft aangehouden wegens lorrendraaierij. Het College vraagt te regelen dat Van Nimmegen wordt vrijgelaten en schadeloos gesteld. Ook wil het College niet worden tegengewerkt inzake konvooien en licenten.
HHM stellen een besluit hierover uit.