28/06/1627, 9

28/06/1627, 9

9 Namens Contareni is verzocht in het schip van kapitein Hemkens acht okshoofden Franse wijn naar Engeland te mogen brengen.
HHM laten de Admiraliteit te Rotterdam dit verzoek uitvoeren, indien dit zonder nadeel van de verdediging van het schip kan gebeuren.