29/06/1627, 2

29/06/1627, 2

2 De president meldt dat Z.Exc. ter overweging geeft of men niet zou moeten bemiddelen tussen de koningen van Engeland en Frankrijk. Carleton heeft in zijn propositie immers aangegeven dat zijn koning deze bemiddeling zal accepteren.
De heren die deze kwestie eerder behandelden, zullen de ambassadeurs van Frankrijk en Engeland spreken om te polsen wat hun gedachten hierover zijn. Zij moeten echter eerst met Z.Exc. overleggen.