29/06/1627, 3

29/06/1627, 3

3 Om de alliantie met Frankrijk spoedig af te handelen vindt Z.Exc. dat het traktaat in redelijke bewoordingen zou moeten worden opgesteld en opgestuurd aan Languerack. Die zou de tekst samen met een afgevaardigde van de Staten-Generaal moeten indienen.
Het traktaat zal als zodanig worden opgesteld. Daarna zullen HHM besluiten over een deputatie.