29/06/1627, 4

29/06/1627, 4

4 De RvS blijft bij zijn eerdere advies over het op 23 juni nogmaals ingediende verzoek van de markies De Leuville.
HHM nemen dit over en wijzen diens verzoek tot volledige betaling gedurende zijn absentie af.