29/06/1627, 5

29/06/1627, 5

5 HHM lezen het op 12 mei opgestelde advies van de RvS over de hem op 17 maart ter hand gestelde kwestie van het houden van missen in Zevenbergen. Z.Exc. en de Raad gaan alsnog akkoord met het instellen van een verbod. Om zo min mogelijk commotie te veroorzaken, zou de baljuw geschreven kunnen worden zich te gedragen zoals tot aan het Bestand altijd gebruikelijk was en geen nieuwigheden toe te staan.
De Staten van Holland hebben reeds aldus besloten en HHM hebben dit besluit op 19 juni onderschreven. Een nadere resolutie wordt dan ook niet genomen. De heren van Holland nemen de stukken mee.