29/06/1627, 6

29/06/1627, 6

6 Een brief van resident Aissema d.d. 9 juni behoeft geen resolutie.