30/06/1627, 5

30/06/1627, 5

5 De voormalige klerk van griffier Aerssen, Dirck Verburch, verzoekt de overleden ontvanger van de contributies van de vier landen van Overmaze, De Jongh, te mogen opvolgen.
HHM gaan hiermee akkoord, maar hebben begrepen dat zich ook bij de RvS diverse sollicitanten hebben gemeld. Met name de heer Bacx, voormalig ontvanger in Breda, komt voor het ontvangerschap in aanmerking. De griffier zal de RvS zeggen dat HHM neigen naar de benoeming van Verburch maar, aangezien Bax eveneens in aanmerking komt, moet de kwestie zo worden opgelost dat beiden kunnen worden tevredengesteld. Voordat de griffier de Raad dit meedeelt moet hij eerst contact hebben met Sommelsdyck, in wiens vaders dienst Verburch lange tijd heeft gewerkt. De griffier weet te melden dat de RvS het ambt inmiddels aan Bax heeft verleend, waarmee HHM genoegen nemen.