01/07/1627, 7

01/07/1627, 7

7 De gezanten naar Zweden en Polen waarschuwen in een op 11 juni ontvangen brief dat de koning van Denemarken de bouw van een vesting bij Kopenhagen financiert door op elke last die de Sont passeert een halve rijksoord te heffen.
HHM willen met een beargumenteerd schrijven de koning ertoe brengen voor de goederen en nering van de Republiek een uitzondering te maken. Resident Aissema moet eveneens bewerkstelligen dat de koning afziet van deze belasting.