01/07/1627, 13

01/07/1627, 13

131 HHM bespreken de eergisteren door Carleton gedane propositie. Z.Exc. is daarbij, evenals wijlen prins Maurits, gevrijwaard van een deel van de ceremoniƫle verplichtingen van de Orde van de Kouseband. Op deze voorwaarden gaan zij akkoord met diens aanvaarding van de orde en de griffier zal dit antwoord aan de ambassadeur overbrengen. Carleton zal worden verzocht zijn commissie en die van de heraut mee te delen.
2
Culenburch, Pauw, Vosbergen en Hertevelt moeten Z.Exc. de resolutie meedelen en hem verzoeken opdracht te geven aanstaande maandagmiddag tussen twee en drie uur de compagnie van de garde gewapend op het Binnenhof te laten aantreden als erewacht. Het geschut in 's- Gravenhage zal na de ceremonie worden afgeschoten en er zullen nog andere festiviteiten worden gehouden. De gecommitteerden dienen tevens met Z.Exc. te overleggen of bij de ceremonie de koning van Bohemen dient te worden uitgenodigd, evenals de ambassadeurs van Frankrijk en Venetiƫ bij wie men vooral dient te letten op hun onderlinge rangorde. De ceremonie zal plaatsvinden in de vergaderzaal van HHM, in het bijzijn van de RvS. Tevens zal predikant D'Espaigne een stichtelijk woord houden met een dankgebed.

1 De resolutie is door een klerk ingeschreven in S.G. 52.
2 Er volgt een korte brief in het Frans waarin de Staten-Generaal het aanbod van de extraordinaris ambassadeur Carleton d.d. 29 juni namens de Engelse koning aan de prins van Oranje de Orde van de Kouseband te verlenen, accepteren. Zij bedanken de koning verder voor zijn diep betoonde genegenheid aan de Staten.