04/07/1627, 1

04/07/1627, 1

1 Culenborch, Pauw, Vosbergen en Hertevelt berichten over hun conform de resolutie van 1 juli gepleegde overleg met Z.Exc. wegens voorkoming van jaloezie in verband met de Orde van de Kouseband. Tevens hebben zij de ambassadeurs van Frankrijk en Venetiƫ op de hoogte gesteld van dit eerbewijs door de koning van Groot-Brittanniƫ aan dit land in de persoon van de prins van Oranje bewezen. Uiteindelijk hebben de gecommitteerden met Z.Exc. besloten dat de ambassadeurs bij de ceremonie zullen worden uitgenodigd en dat zij bij elkaar aan het tafelhoofd worden gezet. De koning van Bohemen, als ridder van de orde, zal samen met ambassadeur Carleton en Z.Exc. in de vergadering worden gebracht: Carleton zal recht tegenover de president plaatsnemen, met de koning aan zijn rechterhand en de prins van Oranje aan zijn linkerhand.
HHM gaan met de tafelschikking akkoord. De ambassadeurs van Frankrijk en Venetiƫ, die wel zijn bericht maar niet uitgenodigd, zullen door de griffier gevraagd worden bij de ceremonie aanwezig te willen zijn. Daarbij moet hij verklaren dat zij bij elkaar aan het tafelhoofd worden gezet en om half drie door gedeputeerden in de vergadering worden gehaald. De griffier zal tevens de koning van Bohemen en ambassadeur Carleton van deze resolutie op de hoogte stellen. Zij zullen samen met Z.Exc. rond half drie uit diens zaal naar de vergaderzaal van HHM worden geleid.
Tevens is besloten om ter voorkoming van onordentelijk gedrang van volk de deuren van de vergaderzaal gesloten te houden en de deurwaarders, met assistentie van de geweldige van het Hof van Holland, het indringen van mensen te beletten.