05/07/1627, 6

05/07/1627, 6

6 Conform de vanmorgen genomen resolutie zijn de ambassadeurs van Frankrijk en Venetië naar de vergaderzaal gebracht waar HHM en de RvS waren bijeengekomen. Nadat zij aan het hoofd van de tafel zijn geplaatst, zijn ook Carleton, de koning van Bohemen, Z.Exc. en de Roy d'Armes gehaald. Carleton is langs de op het Binnenhof opgestelde garde gelopen, waarvan enkele trompetters naar voren zijn getreden en hebben geblazen. De garde is op de galerij voor de vergaderzaal van HHM achtergebleven om wacht te houden. Carleton heeft aan het midden van de tafel plaatsgenomen, recht tegenover de president, met de koning van Bohemen als ridder van de Orde van de Kouseband aan zijn rechterzijde en Z.Exc. aan zijn linkerzijde. Z.Exc. heeft de Roy d'Armes op een lagere, kleinere stoel gezet. Toen iedereen had plaatsgenomen, hebben de musketiers een salvo afgevuurd en is met de twintig langs de Vijverberg opgestelde stukken grof geschut geschoten. Vervolgens heeft Carleton de commissie ingediend die hij en de Roy d'Armes voor deze gebeurtenis van de koning hebben gekregen. Griffier Goch heeft deze commissie vervolgens voorgelezen en daarna heeft Carleton zijn propositie gedaan.1 Hierna heeft Carleton met de Roy d'Armes de orde eerst omgehangen bij Frederik Hendrik en vervolgens aan diens linkerbeen de kouseband gebonden.
Z.Exc. heeft de koning bedankt voor de orde en Carleton en de Roy d'Armes voor hun inspanningen. Toen iedereen weer had plaatsgenomen, heeft de Roy d'Armes gesproken 2, waarna de trompetters opnieuw hebben geblazen en het tweede salvo van de musketiers en het grof geschut is afgevuurd.
Als president heeft Culenborch een dankzegging aan de Engelse koning en Carleton gedaan3 en Frederik Hendrik gefeliciteerd. Hierop heeft predikant D'Espaigne een preek en dankzegging gehouden. Vervolgens zijn tijdens het derde salvo Carleton, de koning van Bohemen, Z.Exc. en de Roy d'Armes opgestaan en weer naar de stadhouderlijke kamer begeleid. Ten slotte zijn de beide ambassadeurs naar hun verblijven teruggebracht.

1 De in het Latijn gestelde commissie en de in het Frans gestelde propositie zijn geïnsereerd in S.G. 3186.
2 Deze korte, in het Frans gehouden aanzegging is geïnsereerd in S.G. 3186.
3 Deze in de Franse taal gestelde dankzegging is geïnsereerd in S.G. 3186.