07/07/1627, 14

07/07/1627, 14

14 De inwoners van het Land van Heusden verzoeken de invoer van hop uit Brabant te verbieden.
In overeenstemming met het reeds uitgevaardigde verbod geven HHM niemand toestemming voor invoer van hop.