07/07/1627, 16

07/07/1627, 16

16 De administrator van Maagdenburg verzoekt opnieuw betaling van 16.850 rijksdaalder.
HHM houden dit af. In hun antwoord aan de administrator en aan Buchner is immers duidelijk gesteld dat men een voor de administrator getrokken wissel van 5.000 rijksdaalder had aangenomen te betalen, maar dat deze niet is gearriveerd. Ontvanger-generaal Doublet wordt gemachtigd deze 5.000 rijksdaalder te betalen in mindering van de 16.850 rijksdaalder.