07/07/1627, 17

07/07/1627, 17

17 Commies Van der Haer geeft in opdracht van de RvS te kennen dat het ongebruikelijk is het land loopgeld voor de waardgelders te laten verstrekken. Hij vraagt daarom of op de te verstrekken ordonnanties het door kapiteins reeds ontvangen loopgeld gekort moet worden.
HHM laten de Raad ordonnanties afgeven voor de tweede halve maand. Zowel het loopgeld als de eerste halve maand die op ordonnantie van Z.Exc. is betaald, wordt tot nader order zo gelaten als het was.