07/07/1627, 18

07/07/1627, 18

18 Aangezien het leger noordwaarts trekt moet de Admiraliteit te Rotterdam tevens de commies-generaal van de konvooien en licenten in die richting sturen. Hij dient erop toe te zien dat bij het vervoer geen lorrendraaierij zal plaatsvinden.