07/07/1627, 19

07/07/1627, 19

19 Eck, Noortwyck, Vosbergen, Rode, Walta, Ter Cuilen en Broersema zullen Z.Exc. goede reis wensen wegens diens vertrek morgen.