07/07/1627, 2

07/07/1627, 2

2 Boudewijn de Man, ontvanger van het kwartier van Delfland, c.s. verzoeken om restitutie van hun door admiraal Reael opgebrachte schip.
De Admiraliteit te Amsterdam moet de admiraal horen en vervolgens hierover berichten.